Zpět
 Aktiv knihovníků 2.4.2013

Každoroční setkání knihovnic střediska Hanušovice, ( knihovna Branná, Jindřichov, Pusté Žibřidovice, Staré Město, Malá Morava, Podlesí, Kopřivná ) za účasti starostky Města Hanušovice paní Ivanky Vokurkové, starostky Obce Kopřivná paní Jany Gerešové a ředitelky Městské knihovny Šumperk Mgr. Zdeňky Daňkové.


   © 2008 - 2020  Město Hanušovice  |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti

počet přístupů :