Regionální knihovna


Městská knihovna Hanušovice je pověřena výkonem regionálních funkcí na základě smlouvy mezi Městskou knihovnou Šumperk a Městem Hanušovice ve smyslu § 11 odst. 3) zákona č.257/2001 Sb. – Knihovní zákon. Na základě Smlouvy o poskytování regionálních služeb mezi Městem Hanušovice a zřizovateli obecních a místních knihoven zajišťuje výkon regionálních funkcí v obvodu své působnosti.

Služby poskytované obsluhovaným knihovnám:
- metodická a poradenská činnost knihovníkům při zajišťování knihovnických služeb
a vedení související agendy
- statistika a zpracování podkladů knihovnických činností za knihovny střediska
- nákup, evidenci a technické zpracování knižních fondů v majetku obcí
- tvorbu výměnných fondů, jeho distribuce a cirkulace
- odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
- prezentace knihovního fondu místních knihoven katalogu na webových stránkách
knihovny Hanušovice
- on-line přístup do databáze pro knihovny ,které zajišťují provoz knihoven prostřednictvím
terminálového klienta

 Místní knihovna Branná

 Branná 23, 788 25 Branná

 telefon

: 583 230 111

 web

: www.obecbranna.cz

 e-mail

: knihovnabranna@seznam.cz

 Půjčovní doba: Středa 15:00 – 17:00 hod.

 Místní knihovna Jindřichov

 Jindřichov 92, 788 23 Jindřichov

 telefon

: 583 231 362 (OÚ)

 web

: www.jindrichovsu.cz

 e-mail

: podatelna@jindrichovsu.cz

 Půjčovní doba: Středa  13:00 – 17:00  hod.

 Obecní knihovna Malá Morava

 Malá Morava 92, 788 33 Hanušovice

 telefon

: -

 web

: www.obecmalamorava.cz

 e-mail

: obec@obecmalamorava.cz

 Půjčovní doba: Pondělí 16:00 – 18:00 hod.

 Místní knihovna Staré Město

 Smetanova 52, 788 32 Staré Město

 telefon

: 583 239 267

 web

: www.staremesto-kultura.cz

 e-mail

: knihovna@staremesto.info

 Půjčovní doba: Čtvrtek, pátek 13:00 – 18:00 hod.

 Místní knihovna Kopřivná

 Kopřivná 185, 788 33 Hanušovice

 telefon

: 583 252 037

 web

: www.sumperk-net.cz/koprivna

 e-mail

: knihovnakoprivna@email.cz

 Půjčovní doba: Pondělí 16:00 – 18:00 hod.

 Obecní knihovna Podlesí

 Podlesí 788 33 Hanušovice

 telefon

: -

 web

: www.obecmalamorava.cz

 e-mail

: obec@obecmalamorava.cz

 Půjčovní doba: Středa 15:00 – 17:00 hod.

   © 2008 - 2019  Město Hanušovice  |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti

počet přístupů :